ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα (ΠΔ) είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να επαληθευτεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό ταυτότητας στο διαδίκτυο ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που χαρακτηρίζουν το φυσικό, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Αλλά και περισσότερες προσωπικές πληροφορίες όπως συνήθειες, προτιμήσεις, βιομετρικά δεδομένα κ.λπ. Κάθε εταιρεία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν εν ζωή φυσικά πρόσωπα, εντός της ΕΕ, υποχρεούται από τις 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό της ΕΕ 679/2016, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΠΔ). Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η συλλογή PD είναι μια μορφή επεξεργασίας, όπως αποθήκευση, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, αλλαγή, ανάκτηση, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, αποκάλυψη, διαγραφή ή καταστροφή. Η εταιρεία, μέσω της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνει τα άτομα για την επεξεργασία της ΠΔ, βοηθώντας έτσι τα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη σχέση τους με την επιχείρηση.

1.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία πρέπει να συλλέγει ΠΔ (δηλαδή προσωπικές πληροφορίες) για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των κανονισμών που εφαρμόζει.

Η Πολιτική Απορρήτου υποδηλώνει τη συμμόρφωσή μας με την Πολιτική Απορρήτου αλλά και τον σεβασμό μας για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, στοχεύει:

 • Ενημερώστε τα φυσικά πρόσωπα (εσείς) για το ΠΔ που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα.
 • Βεβαιώνει ότι τα άτομα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας να είμαστε υπόλογοι και ασφαλείς.
 • Παρέχει ένα εύκολο και σαφές μέσο διασφάλισης της συγκατάθεσής σας, ως νομική βάση για την εκπόνηση του ΠΔ, και, ταυτόχρονα, σας επιτρέπει να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση όποτε το επιθυμείτε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εταιρείας στις 08.08.2021. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή προτίθεται να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.

2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΥΜΕ

Όταν μας καλείτε, επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συνεργάζεστε μαζί μας, κάνετε ερωτήσεις ή ζητάτε τη συνεργασία μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες (δηλ. PD όπως: όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κ.λπ.) ανάλογα με τον τύπο της σχέσης μεταξύ μας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μας παρέχετε πρόσθετο PD (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή πρόσθετες πληροφορίες (όπως φορολογικά ή επιχειρηματικά στοιχεία, ως μέρος της έρευνας ενημέρωσης ή συνεργασίας).

Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους εξής τρόπους:

 1. Πληροφορίες που στέλνετε ή μας δίνετε, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.
 2. Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη χρήση των υπηρεσιών μας ή τις υπηρεσίες των συνεργατών μας. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών και αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (βλ. επίσης §7).
 3. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από δίκτυα διαφημίσεων, πελάτες μας ή τρίτα μέρη για να σας ενημερώσουμε για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 4. Ο ιστότοπός μας δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες και την τοποθεσία του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης, διαχείρισης, τροποποίησης ή διαγραφής πληροφοριών, ανατρέξτε στις ενότητες 5 και 6 παρακάτω.

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως περιγράφεται παραπάνω) και σύμφωνα με τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει, για:

 • Επεξεργαζόμαστε και εξυπηρετούμε το αίτημά σας για παροχή τουριστικής υπηρεσίας
 • Μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες και ενημερωμένες υπηρεσίες ή/και προϊόντα,
 • Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω Newsletter, σύμφωνα με την εγγραφή σας μέσω της αντίστοιχης φόρμας, για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • Επεξεργαζόμαστε την πληρωμή
 • Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις που μας έχετε κάνει,
 • Εφαρμογη του πλαίσιου αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, διατηρούμε ένα αρχείο με τα μηνύματα επικοινωνίας, ώστε να μπορούμε να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας (βλ. ενότητες 5 & 8 παρακάτω).

4. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Δεν αποκαλύπτουμε ούτε κοινοποιούμε ΠΔ με εταιρείες, οργανισμούς και άτομα εκτός της εταιρείας μας, εκτός εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: Με τη συγκατάθεσή σας:

 1. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας (βλ. ενότητες 5 & 8 παρακάτω).
 2. Για εξωτερική επεξεργασία: Παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες ή άτομα που εμπιστευόμαστε ότι θα τις επεξεργαστούν για δική μας χρήση, βάσει των οδηγιών μας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και οποιαδήποτε άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως ο κανονισμός της ΕΕ 679/2016.
 3. Για νόμιμους σκοπούς: Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν είναι ευλόγως απαραίτητο και προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα.

Κάθε φορά που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, τους εξασφαλίζουμε παρόμοιο βαθμό προστασίας, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται ένα από τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επάρκεια προστασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. Όταν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παρέχουν προσωπικά δεδομένα με την ίδια προστασία όπως στην Ευρώπη.

Όπου χρησιμοποιούμε παρόχους με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρούμε το δικαίωμα να τους διαβιβάσουμε δεδομένα εάν συμμετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας που τους απαιτεί να παρέχουν παρόμοια προστασία για προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
5.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιώματα (τα οποία δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία). Αυτά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων (εσείς) είναι:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στο ΠΔ τους
 2. Δικαίωμα διόρθωσης του ΠΔ τους
 3. Δικαίωμα ακύρωσης του ΠΔ τους
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Π.Δ
 5. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των ΠΔ τους
 6. Δικαίωμα φορητότητας PD
 7. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία Π.Δ
 8. Δικαίωμα αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

5.2 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι υποχρεώσεις μας περιλαμβάνουν:

Η αρχή της λογοδοσίας, σχετικά με τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία του ΠΔ (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση ΠΔ, ακρίβεια ΠΔ, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

Οποιαδήποτε επεξεργασία ΠΔ είναι νόμιμη μόνο εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες 6 προϋποθέσεις:

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία ΠΔ
 2. Η επεξεργασία του ΠΔ είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

Επιπλέον, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της εταιρείας και των συνεργατών μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση, παραβίαση ή καταστροφή των IFR που έχουμε στην κατοχή μας.

ΕΙΔΙΚΑ:

 • Παρακολουθούμε τις πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων φυσικής ασφάλειας, για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και διαδικασίες.
 • Η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και αυτά τα άτομα υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 • Σε περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν πιθανή πρόσβαση στο ΠΔ, σχετικά
 • Τα προσαρτήματα των υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του κανονισμού.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας του ΠΔ (από τη συλλογή έως την καταστροφή του ΠΔ) λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα του ΠΔ.
 • Απαιτούμε παρόμοια μέτρα από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται ΠΔ. Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 16 ετών.
 • Όταν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας θα χρησιμοποιηθούν από παιδί κάτω των 16 ετών, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του γονέα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η ΠΔ του ανηλίκου.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΔ και ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που σας παρέχονται από τον Κανονισμό, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το δικό σας ΠΔ ή να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των ΠΔ (δείτε τα δικαιώματά σας αναλυτικά στην ενότητα 5.1).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται να συμπληρώσετε ένα SAR (Subject Access Request – Aίτημα Πρόσβασης Yποκειμένου). Είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός από τη λήψη του SAR. Εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε μια αίτηση SAR, στείλτε ένα αίτημα στη διεύθυνση: anastasia@livieratoujewelry.com

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου μπορεί πάντα να γίνεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή εργατική νομοθεσία). Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε πρόσβαση στο δικό σας ΠΔ.

Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, προσπαθούμε να σας παρέχουμε τρόπους γρήγορης ενημέρωσης ή διαγραφής τους – εκτός εάν διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες επειδή απαιτείται από το νόμο ή για νομικούς σκοπούς.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική cookies μέσα απο την σελίδα μας Χρήση των Cookies, σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί ο ιστότοπός μας σχετικά με τα cookies.

Λάβετε υπόψη ότι σύντομα θα μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή ή να μην αποδεχτείτε τη χρήση ομάδων cookie κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

You can be informed by the Link: return policy about the terms followed by our website regarding the order/product(s) return or cancel policy.

Please note that you read and accept our terms of use, privacy policy, return policy and cookies prior browsing our website or make a purchase or send an order.

9. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Η συμμόρφωσή του ιστότοπού μας  με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 679/2016) και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Σεβόμενος την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και μένοντας πιστός στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργηθεί μέσω μακροχρόνιας συνεργασίας με τους ταξιδιώτες του, χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συνεχίσει να σας ενημερώνει, έντυπα και διαδικτυακά, σχετικά με νέα και προσφορές ταξιδιωτικών προορισμών και ταξιδιωτικών πακέτων. Για να δώσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την ενημέρωσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνήστε μαζί μας στο: anastasia@livieratoujewelry.com ή χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που θα βρείτε στα email μας.

Ο Ιστότοπος/E-shop μας θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται ΠΔ μόνο όπου μπορεί να το κάνει νόμιμα, όπως:

(α) Απαίτηση σχετικής νομοθεσίας,

(β) Επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι το φυσικό πρόσωπο

(γ) Επεξεργασία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση της εταιρείας,

(δ) Απαραίτητη μεταχείριση για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του φυσικού προσώπου.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση εάν το ΠΔ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

10. ΑΛΛΟ

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διατυπώθηκε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679/ΕΕ και γενικά το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα αρμόδια δικαστήρια για κάθε εκκρεμότητα διαφορές που σχετίζονται με Π.Δ Τα στοιχεία σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Σπάρτης.

Ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύσουμε αυτήν την ενημέρωση στον ιστότοπό μας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτήν την Πολιτική Απόρρητου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.